Mikulov

Mikulov

Mikulov (německy Nikolsburg, v jidiš ניקאלשבורג Nikolsburg, hebrejsky מיקולוב‎‎) je město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 18 km západně od Břeclavi na hranicích s Rakouskem. Žije zde přibližně 7 400 obyvatel. Historické jádro je městskou památkovou rezervací. Podle města je pojmenována Mikulovská vinařská podoblast.

Historie

Vznik Mikulova se zpravidla klade na počátek 12. století, kdy zde byla založena trhová osada, jež se v roce 1279 dočkala povýšení na městečko a v roce 1410 na město. Na místě románského a později gotického hradu vznikl v 17. století zámek. Mikulov byl od konce 13. do konce 16. století v držení Lichtenštejnů, poté patřil až do 19. století Ditrichštejnům, kteří vlastnili zámek a velkostatek až do roku 1945, kdy také zámek vyhořel.

Ve zdejším zámku byly po bitvě u Slavkova dojednány (2. prosince 1805) předběžné podmínky míru mezi Francií a Rakouskem. A 61 let poté, po porážce rakouských vojsk v bitvě u Sadové, tu 26. července 1866 podepsali příměří mezi Rakouskem a Pruskem, tzv. Mikulovské příměří.

Od poloviny 19. století Mikulov vlivem polohy mimo hlavní železnice stagnoval a začal ztrácet vliv ve prospěch blízké a výhodněji položené Břeclavi. Po druhé světové válce bylo velkou většinou německé město vysídleno a počet obyvatel dosáhl předválečné úrovně během 70. let 20. století.

Do roku 1960 byl Mikulov okresním městem, pak se v důsledku nového členění státu stal mikulovský okres součástí okresu Břeclav. V letech 1980–1990 byly součástí města dnes samostatné obce Bavory a Klentnice. Po zrušení okresních úřadů získal 1. ledna 2003 Mikulov status obce s rozšířenou působností, jejíž městský úřad převzal některé úkoly zrušeného okresního úřadu pro obce v okolí.

Kulturní památky

Mikulovský zámek
Ditrichštejnská hrobka
Dietrichsteinská hrobka
Gotická hranolová městská věž
Kaple svatého Šebestiána
Kostel sv. Václava
Křížová cesta a kaple Božího hrobu
Obří sud (Mikulov)
Linie československého opevnění s pěchotním srubem MJ-S 29, která byla budována na ochranu před nacistickým Německem.
Raně barokní piaristický klášter s kostelem sv. Jana Křtitele z let 1666–1689
Sloup Nejsvětější Trojice od Ignáce Lengelachera z roku 1724.
Synagoga v Mikulově
Věž na Kozím vrchu
Zámek Mikulov
Zámecká zahrada z roku 1691
Židovská čtvrť
Židovský hřbitov

Přírodní památky a rezervace

Město Mikulov se nalézá v chráněné krajinné oblasti Pálava, jejíž správa v něm sídlí. V okolí města se nachází množství přírodních památek, jako například:

Jeskyně Na Turoldu
Přírodní rezervace Svatý kopeček
Přírodní rezervace Turold
Přírodní rezervace Růžový vrch
Přírodní rezervace Šibeničník
Přírodní památka Kočičí kámen
Přírodní památka Kočičí skála

(Zdroj: cs.wikipedia.org)